// Kolom links
 

 
Links

Hier een lijst met leuke links allen gericht op de huisman en aanverwante zaken. Wij plaatsen geen nieuwe links en advertorials meer op deze site.

Alle groepen
Emancipatie

Importante
Importante , Centrum voor Emancipatie, kenniscentrum op het gebied van de emancipatie en integratie van vrouwen in Den Haag, zet zich in voor een gelijkwaardige participatie van vrouwen en meisjes in de samenleving. Daarbij richt zij zich in eerste instantie op Den Haag.

www.importante.nl

Verbetering balans tussen werk en privéleven
Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie krijgen voor experimenten die de balans tussen werk en privéleven van mensen verbeteren. De Stuurgroep Dagindeling stimuleert instellingen en bedrijven om dergelijke experimenten op te zetten. Er zijn inmiddels 140 experimenten van start gegaan. Op deze site vind je informatie over de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Ook tref je er andere informatie over dagindeling, zoals publicaties, activiteiten, wetgeving en links naar andere sites. En wat dacht je van de ideale dagindeling van ouders en kinderen?

www.dagindeling.nl/home/home_main.html

Emancipatiebeleid ministerie SZW
Deze link leid je naar het onderdeel 'emancipatie' op de website van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bevat de rubrieken dagindeling, emancipatiebeleid, gelijke behandeling,
mensenrechten / geweld en eerk en privé-campagne. Door voorlichting, het verstrekken van subsidies en het stimuleren van onderzoek wil het ministerie het draagvlak voor emancipatie verbreden.

home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=5

Gelijke behandeling in Nederland
Deze site is gerelateerd aan de door ons bewonderde http://www.emancipatie.nl. De lay-out vertoont dan ook opvallende overeenkomsten. Rubrieken op deze site zijn: nieuwsberichten, EU-regelgeving, internationale regelgeving, internationale rapporten, nederlandse
wet- en regelgeving, parlement, documentatie, links en agenda.

www.gelijkebehandeling.nl


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl