// Kolom links
 

 
Boekrecensies

Recensies over actuele boeken bijvoorbeeld over recepten, huismannen, taakverdeling, emancipatie en alles daaromheen.


Goedbruikbare tips om te scheiden.
17 januari 2005

Ieder mens krijg weleens te maken met onuitwisbaar persoonlijk leed. Het lijstje van traumatische ervaringen wordt aangevoerd met het verlies van een dierbare. Niet ver daaronder prijkt een scheiding. Scheiding kan voor sommige ouders een opluchting betekenen maar voor kinderen kan het een zeer ingrijpende ervaring zijn. Voor en na een scheiding kan er een negatieve situatie binnen het gezin ontstaan, omdat ouders steeds ruzie maken. Wat thuis eens een veilige basis was, brengt nu onrust omdat afspraken en gewoontes veranderen. Scheiden betekent dat je geen relatie meer wilt met je partner, maar je kunt ook contact verliezen met je (schoon)familie, je vrienden en zelfs met je eigen kinderen.


Pieter Vermeulen werkzaam als echtscheidingsbemiddelaar bij bureau Mediat heeft onder de titel Scheiding & Ouderschap een boek geschreven om ouders die gaan of zijn gescheiden hun kinderen een nieuw perspectief te bieden.
Duidelijk en overzichtelijk bespreekt Vermeulen hoe kinderen met scheiding omgaan. Hij beschrijft onder andere de effecten bij kinderen die plaatsvinden in verschillende leeftijdscategorieën. Samenhangend legt hij bijvoorbeeld uit dat als er geen goed contact meer is tussen ex-partners dan zal er ook geen goede kind-ouder relatie ontstaan. In kritisch bewoordingen vermeldt Vermeulen dat de wettelijke veertiendaagse omgangsregeling voor een ouder, meestal de vader, en een heel jong kind, als regeling niet goed functioneert.

Uitvoerig gaat deze voormalige onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming ook in op de vraag hoe ouders met conflicten kunnen omgaan.
Daarnaast geeft hij tips over co-ouderschap: dichtbij elkaar wonen, goede afspraken maken, geen conflicten opzoeken, en alles in het belang van het kind.  Misschien gedeeltelijk uit eigenbelang, geeft Vermeulen daarnaast uitvoerig uitleg over mediation: bemiddeling bij scheiden. Scheiding & Ouderschap is een behoedzaam geschreven boek met goedbruikbare tips om een scheiding een juiste plaats te geven en je kinderen gerust te stellen.

Rudolf Hunnik


Scheiding & Ouderschap
Peter Vermeulen

Uitgegeven door Ad. Donker Rotterdam
Je kunt het boek ook meteen kopen: klik hier
www.mediatiors.nl


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Tips voor samengestelde gezinnen
  • Filmjaarboek 2014
  • Tem je geest
  • Het hele brein het hele kind
  • Schrijnende vaderverhalen in 'De afwezige vader bestaat niet'

    Alle artikelen