// Kolom links
 

 
Boekrecensies

Recensies over actuele boeken bijvoorbeeld over recepten, huismannen, taakverdeling, emancipatie en alles daaromheen.


Huismannen, parttime vaders en carrière-papa's

In 2004 verscheen bij uitgeverij Unieboek het door Huismannen.nl redacteuren Rudolf Hunnik en Roel van der Wekken geschreven boek Huismannen, parttime vaders en carriére-papa's'.

Dit boek gaat over het vaderschap, en de titel is veelzeggend. De boodschap die in het boek zit is een positieve; dit keer geen klaagzang over mannen die te weinig met hun kinderen en in het huishouden doen. De schrijvers willen laten zien dat het algemene (cliché) beeld van de vader in de maatschappij niet klopt.

Mannen zorgen wel degelijk voor het huishouden en de kinderen, alleen op een andere manier dan vrouwen. Dat de verhouding betaald werk en onbetaalde zorg tussen mannen en vrouwen nog steeds erg scheef is komt vooral door beeldvorming en cultuur. Het moederschap is een heilig iets. En vaders zijn tweederangsouders lijkt het wel.

Maar in de praktijk van veel gezinnen is dit niet zo. In het boek worden vaders van diverse pluimage aan de tand gevoeld over de band met hun kinderen en over de arbeid/zorg verdeling. En natuurlijk geven de schrijvers die zelf voltijds en deeltijd huisman zijn hun soms tegendraadse mening.

Lees verder:
Huismannen, parttime vaders en carriere-papa's
Rudolf Hunnik en Roel van der Wekken
143 pagina's |


Uitgeverij het Spectrum |juni 2004


Bestellen kan ook ik onze winkelhttp://www.huismannen.nl/site/winkel/


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
  • Tips voor samengestelde gezinnen
  • Filmjaarboek 2014
  • Tem je geest
  • Het hele brein het hele kind
  • Schrijnende vaderverhalen in 'De afwezige vader bestaat niet'

    Alle artikelen